INNOVATION GAME

Innovation Game is a project aimed at stimulating the establishment of a sustainable innovative environment for game development and game-related businesses, through interaction and cooperation with partners within northern Norrland’s innovation system. Unfortunately, it is very limited geographically and the largest cluster is in Stockholm, which often is ranked as the best environment for game […]

INNOVATION GAME 2.0

A stronger game industry in the region with more game studios, higher turnover, more employees and more equality witch will lead to creation of a number of international game successes. Innovation Game 2.0 is a continuation of the first project: Innovation Game. It is a cooperation project between Skellefteå Science City (owner), Luleå Business Region, […]

GAMING CLUSTER COLLABORATION IN THE BALTIC SEA REGION

The aim of Gaming Cluster Collaboration in the Baltic Sea Region is to build a platform for cooperation between gaming clusters and gaming projects across the region. This is the first step to get to know each other and share ideas and challenges on how to strengthen the gaming companies. One concrete aim is to […]

FÖRSTUDIE OM SPELUTVECKLING OCH KREATIVA NODER PÅ LANDSBYGDEN

– LEADER-PROJEKT I SKELLEFTEÅ KOMMUN VÅREN 2017 BakgrundAtt bo och arbeta på landsbygden innebär för många hög livskvalitet. Då Skellefteå kommun har ett väl utbyggt fibernät finns möjligheten att arbeta digitalt med världen som marknad. För att stärka befintliga företagare på landsbygden samt öka attraktiviteten för nya företag att etablera sig utanför centralorterna behövs nya typer […]